ตัวอย่างงานชิ้นส่วน 
เรายินดีบริการสำหรับงานชิ้นส่วนต่าง ๆที่ผลิตจากไม้ยางพารา ทั้งภาคธุรกิจและงานโปรเจค  ทั้งขาโต๊ะ, พนักพิง, หน้าลิ้นชัก, ขาโซฟา รวมไปถึงชิ้นส่วนของงานทุกประเภทที่ใช้วัสดุไม้ยางพารา   เราสามารถรับออเดอร์ในจำนวนน้อยได้ (Small lot) เหมาะสำหรับการทำธุรกิจร่วมกันในปัจจุบัน