ตัวอย่างสินค้าสำเร็จรูป
สำหรับงานโครงการบ้าน, โครงการคอนโด, โครงการหอพัก, บริษัท Interior, OEM สามารถติดต่อให้เราผลิตสินค้าให้ได้ เราได้รวบรวมตัวอย่างงานสินค้าสำเร็จรูปไว้เพื่อเป็นแนวทางแก่ลูกค้าทุกท่าน  โดยสินค้าเรามีทุกประเภททั้งโต๊ะ, เก้าอี้, ตู้, ชั้นวางของ และอื่น ๆ